Explicada i també les recomanacions i accions a realitzar per millorar. La consulta de valoració ha estat completíssima, amb moltíssima informació perfectament. explicada i també les recomanacions i accions a realitzar per millorar.